Støvsetbrua

  Ved Støvsetbrua finner du en koselig rasteplass. Her er også toalett.
    !
    9
    N
    1
    2