Ljønesøya

Ljønesøya er ei lita og historierik øy utenfor Kvikstad. Øya har fått navn etter bygda Ljønes som ligger på fastlandet et par kilometer øst for øya.

Ljønesøya er i dag et naturreservat på bakgrunn av de store mengdene sjøfugl som hekker her. I tidligere tider var imidlertid bruken av øye en helt annen. 

På ei slette kalt Steggelvollen på nordsiden av øye befant Nordlands rettersted seg og flere henrettelser skal ha funnet sted her. Den mest kjente historien om hoder som ble satt på stake til skrekk og advarsel for de sjøfarende, er historien om Mille Eriksdatter og Rasmus Johansøn. 

Se filmen som er laget av elever ved Misvær Skole: 

   !
   9
   N
   1
   2