Naust i Vika

Autentisk naustmiljø i Misvær

De bærer med seg historien om lange tradisjoner med å kombinere bondeyrket med fiske i Lofoten. 

Du kan se hele historien gjennom Nrks arkiv her: Feskarbonden fra Skjerstad

   !
   9
   N
   1
   2