Kalkovnen i Breivik

Kalkovnen i Kjettnes ble bygget i 1910-1915, og er murt opp av stein med et innvendig lag av ildfast stein. I ovnen ble det brent kalk av kalkstein som ble hentet fra fjellet ovenfor. Kalksteinen i fjellet er svært kalkholdig; om lag 90 % kalkinnhold. Steinen ble fraktet på en skinnegang til ovnen og lagt inn i den lagvis med trekull. Stedet der ovnen er bygget er ideell på grunn av rikelig tilgang på kalkstein og bjørkeskog til fyring i ovnen, samt muligheter for utskiping av ferdig kalk. 

I bunnen av ovnen er det 3 hull som ble brukt til fyring og uttak av ferdigbrent kalk. Kalken ble brukt som bestanddel i mørtel.

The lime kiln in Kjettnes

The lime kiln in Kjettnes was built in 1910-1915, and is made from bricks with an inside layer of refractory (heat resistant) bricks. Lime was produced here by burning lime stone in the kiln. The limestone was recovered from the mountainside just behind the kiln and transported on rails directly into the kiln. The lime stone in this area is very rich in lime; about 90%. The kiln was filled with layers of lime stone and char coal, and the fire was lit from the bottom. 3 openings at the bottom of the kiln can be seen, - for lighting the fire and for collecting the lime. This particular are is ideal for producing lime, - rich contents of lime in the mountain and birch wood for burning coal. The lime was used in the producing of mortar.

   !
   9
   N
   1
   2