Møller på Oldereid

Gaukstadmølno

Ei kornmølle som ligger like ved brua over Oldereidelva på Gaukstad. FV 812. Mølla ble drevet av vann som ble ledet fra elva. Mølla er eid av Skjerstad historielag. Den er restaurert og kan brukes I dag. Mølla tilhørte tidligere folket på Enge.

 

Engelsk tekst:

A mill for grinding grain into flour situated close by the bridge across the Oldereid River. The water for running the mill was lead through a tube from the river. The mill is owned by Skjerstad historian society and has been restored so it can be used to day.

 

Møller langs Oldereidelva

Lenger ned langs Oldereidelva, ved utløpet i Misværfjorden, finnes ei barkmølle og kornmølle i samme hus med dobbelt sett kvernsteiner samt barkbrygge. Barkmølla var i to etasjer, men er i dag ombygd til naust. Barkbrygga er restaurert av Bygningsvernprosjektet i Skjerstad. To gamle kornmøller står på sine tufter like ved og er restaurert, men kan ikke brukes pga. vassdragsreguleringen. Mellom disse to møllene ligger restene etter Johnsenmølna og restene etter kraftstasjonen som ble bygget i 1937.

 

Engelsk tekst:

Mills along the Oldereidriver

Down the Oldereid River, where the river meets the Misværfjord, you can see a mill for grinding both bark and grain in the same house. The mill has a doble set of millstones and a dock for transporting ground bark. The mill had originally two floors, but today it is rebuilt as a boathouse. The dock is restored. Further up along the Oldereid River you can find two more old flourmills, but they cannot be used today because of regulations connected to hydropower. There is also the remnants of a small power station built in 1937 which supplied the houses at Oldereid with electric power for one light bulb each!

   !
   9
   N
   1
   2