Misvær kirke

Misvær kirke ble innviet i 1912 som et resultat av et sterkt ønske fra folket som bodde i Misværområdet.

Kirkeveien til Skjerstad var besværlig og ønsket om ei kirke i lokalsamfunnet ble realisert. Allerede i 1898 var kirkegården i Misvær tatt i bruk, og tanken om eget kirkebygg ble første gang nevnt i dokumenter i 1908. Vedtak ble fattet i 1910 og byggestart var i 1912.

Kirken ble finansiert av innsamlede og offentlige midler. Vedlikehold og nødvendig oppussing har skjedd på dugnad, og kirken kalles «dugnadskirken» på folkemunne.

 • Det står et gammelt stabbur, "Korshuset", på Mohus i Misvær. Dette ble sannsynligvis brukt både som et religiøst samlingssted og til å oppbevare likkister vinterstid mens fjorden var islagt. Huset var i bruk fram til ca år 1725. Huset er innvendig dekorert med akantusranker.
 • Altertavla i Misvær kirke er malt av Ola Abrahamsen.
 • Antall dugnadstimer brukt til restaurering av Misvær kirke i 1998 - 1999, var hele 2960 timer.
 • Misvær menighet var eget sokn fra 1997 - 2015. Tidligere var det kapelldistrikt under Skjerstad.

Les mer om Misvær kirke her

Misvær church:

Misvær church was inaugurated in 1912, and is an annex to Skjerstad church. The church was a result from strong wishes from the people in Misvær area, because they found the distance to the Skjerstad church long and difficult, especially in the winter time when the fjord was frozen. Already in 1898 the graveyard was taken into use, and the idea of a church building was mentioned for the first time in official documents in 1908. The council made a decision on building the church in 1910 and the building started in 1912. The church was funded on money raised by the people together with public money. Necessary maintenance is often done by voluntary work of the people of the parish. Therefore the church is often called the church of voluntary work.

   !
   9
   N
   1
   2